Smagfulde oplevelser             Hurtig levering

 

Ordinær generalforsamling

den 29. april 2021 kl. 11.00.

 

Grundet restriktioner for forsamlinger i forbindelse med COVID-19 bliver generalforsamlingen afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse.


Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning.

3.       Forelæggelse af resultatopgørelse og status for 2020 til godkendelse.

          Årsrapporten for 2020 henligger til eftersyn for aktionærerne på vort kontor, hvor den i øvrigt kan rekvireres.

4.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.

          På valg er: Mette Rasmussen, Frede Hansen og Søren Kjul Fiil Paetch, der foreslås genvalgt.

6.       Valg af revisor.

          Revisionspartnerselskabet Deloitte foreslås genvalgt.

7.       Eventuelt.


Tilmelding om deltagelse skal ske senest den 26. april 2021 til Ruth Christensen på tlf. 98 18 50 99 eller på mail rc@smv.dk.


Aalborg, den 25. marts 2021

På bestyrelsens vegne

K. Dyhrberg Nielsen